Fuglevennen Lollands Kontigent

Medlemsskab af Fuglevennen Lolland.

Kontingentet udgør fra 1-1-2023 til 31-12-2023 300 kr 

Junior kontingentet er fra 1-1-2023 til 31-12-2023 150 kr

Kontingentet indbetales på foreningens konto i Lollandsbank

Senest 31-12. I henhold til vedtægter

Reg. Nr. 6520 Konto nummer 4159925 Husk at skrive hvem man er og hvad man betaler for.

Ønskes der stemmeret på generalforsamlingen til mere end en person skal man betale for mere end en da kontingentet ikke er et husstands kontingent.

Kontingent 2022.

Man kan indbetale kontingent på foreningens konto via bank overførsel eller til et af bestyrelsesmedlemmerne

det ind betales på reg. nr. 6520 konto nummer 4159925

Grundet en lille sætter fejl er der ikke kommet noget med i det sidste blad i 2021.