Der edr nyt fra Dansk fuglehold Gå på Ldf. dk danskfuglehold- butikken så kan man se hvilke bøger der er 50 % rabat på alle bøger 

 

 

 

 Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

 

Ferslev d. 6. januar 2019

 

Invitation til Kongres og repræsentantskabsmøde i weekenden d. 23. og 24. marts 2019

 

Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

 

Program lørdag:  

Inden Kl. 14.00: Ankomst og indkvartering 

Kl. 14.15: Eftermiddagskaffe 

Kl. 14.30: Velkomst ved LDF’s formand

Kl. 15.00: Foredrag ved Mads Bertelsen ”Hormoner i Zoo -Fra Zoodyrlægens dagbog”.  - Se nærmere næste side. 

Herefter frit samvær Kl. 18.00: Middag 

Kl. 20.00: Foredrag ved Morten D. D. Hansen ” Forunderlige fugletræk” - Se nærmere side 3 Kl. 22.00: Frit samvær  

Program søndag:  

Kl. 09.00: Morgenmad for de som kommer til Repræsentantskabsmødet, uden at have overnattet Kl. 10.00: Repræsentantskabsmøde 

Kl. 12.00: Frokost 

Kl. 13.00: Repræsentantskabsmødet fortsætter 

 

Arrangementstyper 

A-     Fra lørdag kl. 14 til søndag eftermiddag kr. 1390,- i enkeltværelse

B-     Fra lørdag kl. 14 til søndag eftermiddag kr. 1190,- pr. person i dobbeltværelse

C-      Samme program uden overnatning og morgenmad kr. 790,-

D-     Deltagelse om lørdagen inkl. eftermiddagskaffe og middag kr. 560,- E- Deltagelse i Repræsentantskabsmøde inkl. morgenkaffe og frokost kr. 270,-

F- Deltagelse i Repræsentantskabsmødet ekskl. morgenkaffe og frokost 0,- kr. 

 

Tilmelding sendes til formanden for administrationsudvalget på mail: formandadm@ldf-net.dk, med angivelse af navn, arrangementstype og forening. 

 

Deadline for tilmelding til arrangementstyperne A, B, C, D er den 26. februar. 

For så vidt angår type E og F, skal der senest 10 dage før mødets afholdelse være meddelt navne på foreningens repræsentanter, også navn for de som deltager via fuldmagt. 

 

I umiddelbar forlængelse af tilmelding, skal der indbetales et beløb svarende til det tilmeldte til:  Reg. nr. 7444 Kontonr. 1297285. 

 

Med venlig hilsen 

På vegne af bestyrelsen 

Jesper Nørkjær

Formand, Administrationsudvalget 

 

 

”Hormoner i Zoo -Fra Zoodyrlægens dagbog”.

Mads Bertelsen, der er dyrlæge i Zoologisk Have i København beretter om sin usædvanlige hverdag som huslæge for 280 dyrearter i Zoo. Mads der er uddannet zoodyrlæge i Toronto Zoo i Canada har været i

Zoologisk Have i 15 år og tilser dagligt patienter der varierer fra klokkefrøer på 5g til en elefant på 5,5ton. Mads vil berette lidt om sit virke i Zoo. Hør blandt andet om tapiren med tandpine, skildpadden med underbid, bjørnen der gik kold og elefanten der væltede. 

Det primære foredrag vil dog være om avl og opdræt af dyr og hvordan kendskab til dyrenes fysiologi kan være afgørende. Vi skal høre om den lange vej til næsehornsungen, om elefanthormoner, om okapien der ’snød’ dyrlægerne, og om pungdjævle og isbjørne, der på hver sin måde har ekstreme tilpasninger når det gælder formering. For eksempel ligger det stadig mikroskopiske isbjørnefoster i dvale hele sommeren, mens pungdjævlen føder mere end 20 unger i håb om at 2-4 klarer den…  Selvfølgelig er der plads til nogle fugle, så vi skal blandt andet høre om flamingoens fødder og søpapegøjen der fik malaria.

 

 

  

Forunderlige fugletræk.

Fugletræk er et af verdens vildeste fænomener. Det binder Falklandsøerne sammen med Aarhus Havn, det binder Sydpolen sammen med Hjarnø, og det binder det østlige Sibirien sammen med Horsens Fjord. Vi lever i en verden af trækfugle, og uanset hvor vi er, kommer der trækfugle forbi, forår, sommer, efterår og vinter. I foredraget vil Morten DD fortælle om de fede arter og deres mange særlige tilpasninger, og der vil med garanti være noget for alle 😊   

Morten D. D. Hansen

Tv-vært, naturvejleder og bred viden om universet.

Med sin aldrig svigtende begejstring har Morten D. D., som er uddannet biolog, i mange år været en populær formidler af den danske natur i radioen og på fjernsyn. Her er virkelig tale om en fagmand, der har noget på hjerte - og så er han tilmed sjov! 

Som vært på DR1s "Bidt af Naturen" formåede han at gøre vilde orkidéer, møgbiller og fugletræk nærværende for såvel unge som

gamle, og hans entusiasme vakte opsigt langt ud over programmets grænser. Morten D. D. er som foredragsholder garant for en stor oplevelse, når han med en blanding af stand-up, benhård faglighed og politisk kant kan gøre selv den mest ordinære natur sprællevende og nærværende. Man går hjem med et stort smil på læben, meget klogere – og måske med en spirende, ny interesse for det levende derude

Morten D. D. er forfatter til mere end 500 avisartikler om den danske natur og bøgerne "Natur historier fra Nationalpark Mols Bjerge", "Insekter i Danmark" samt faghæfterne "Insekter på rejse", "Fugletræk" og "Møgbiller".

 

 Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

 

Samlet beretninger for organisationen LDF.

 

Formandens beretning for 2017

Det er for mit vedkommende første gang jeg laver en beretning til landsorganisationens repræsentantskabs møde, men måske ikke sidste gang. Vi i bestyrelsen havde vores første møde i starten af maj måned og der blev gjort en masse klar vedrørende papirer til vores bank forbindelser, så det skulle være i orden. Vi gjorde også nogle opdagelser vedrørende vores forsikringer, så et mindre arbejde med at finde ud af hvad der egentlig dækkede hvad bliv sat i gang. Arbejdet med at få dannet os et overblik over pasningsvejledningerne er der også blevet talt om, jeg må bare konstatere at det er ikke blevet afsluttet endnu, men jeg håber på at vi kan få set lidt mere på det idet nye år, jeg lover ikke at vi når igennem det men vi vil prøve.

Der var også en miljøsag i gang i Ålborg, som vores nyvalgte miljøkonsulent Povl Jørgensen, lige nåede at komme ind over. Så var han jo også ligesom i gang. Samtidig blev det arbejde med Gråpapegøjen, som Maj Munk bad os om at udføre på kongressen sidste år også lagt over til Povl.  

Willy Littau kontaktede os også vedrørende Europa udstillingen som jo afholdes i Danmark i 2018. Der er op til flere gange blevet sendt opfordringer ud til foreningerne om, at melde tilbage om de er villige til at låne deres udstillings materiale ud til udstillingen. Der har været et par henvendelser fra to foreninger, så lad os se om det rækker. Vi er jo som sådan ikke en del af udstillingen, da vi ikke rigtig tror på budgettet for den, men vi vil være til rådighed med vores erfaring og viden om udstillinger på vores måde og for de fugle som vi holder.

Der blev sommeren over tegnet nye forsikringer som træder i kraft i løbet af 2018 vi har fået dem sat betydeligt ned da vi betalte for nogle foreninger som ikke mere var med i landsorganisationen, om de så er gode nok det må tiden vise, det har vist sig at en enkelt forening har haft et uheld i forbindelse med deres udstilling hvor de kom til at beskadige en væg det dækkede den så ikke da det var fast ejendom som man lejede til udstillingen, jeg forstår det ikke helt men sådan er det.

Der har også været holdt nogle møder, med blad udvalget gennem året, da Dansk Fuglehold jo som bekendt har det meget svært i disse tider, både økonomisk og hvad artikler til bladet angår. Ja kære fuglevenner, der er kun jer til at skrive dem, men det er jo også det værd, da det altid gavner nogle at læse om hvad andre gør, så skriv løs redaktions sekretæren sidder og venter på jeres artikler.

Der kører en ny miljøsag i Haderslev kommune hvor kommunen vil lave et nyt direktiv for hold af fugle og fjerkræ som hobby det er også sendt til Povl, så det forventer vi at der kommer noget godt ud af.

Jesper Møller Hansen bliver ved med at spøge i gemmerne, men dog til det bedrer da han har henvendt sig til vores advokat og gerne vil indbetale sin gæld til organisationen mod at vi aflyser det udlæg vi har i hans ejendom så det er vi lige nu i gang med pengene er indbetalt til advokaten og vil snarest blive overført til vores konto, ja den enes nød den andens brød som man siger.

Som jeg sagde sidste år på repræsentantskabsmødet jeg lover ikke noget for så bryder jeg ikke noget men her er så min beretning og jeg håber den kan tilfreds stille dem som har manglet den i de foregående år, og kan den ikke det ja så trækker jeg lidt på skulderen og må sige, ja I er velkomne til at overtage min post, ikke fordi jeg stikker af på grund af kritik, men jeg kan ikke gøre det anderledes.

Bo Pedersen formand landsforeningen danske fugleforeninger.

 

Beretning administrationsudvalg for 2017.

Jeg tog ad sted til repræsentantskabsmødet 2017 i LDF som repræsentant for fugleforeningen Limfjorden og forventede ikke på forhånd, at få mig rodet ind i mere hvad angår foreningsarbejde, men.. 

Efter en lidt turbulent start, med at få sig sat ind i de mange ting omkring jobbet som administrations formand, finde ud af hvem gør hvad, hvordan plejer dette at foregå mv., så synes jeg dette er ved at være på plads.

Noget af det første jeg begyndte at rode med  var vores forsikringer hos Tryg. Jeg havde opfattelsen, at mange foreninger forventede for meget til disse ang. hvordan vi var dækket. Dette viste sig at være rigtigt. Efter utallige henvendelser til Tryg, fik jeg endelig fat i de nyeste policer.  Policerne var opdelt i 3 stk. løsøre forsikringer en police for hver landsdel. For mig var denne opdeling et stort rod, alt bestod af adresser og ingen henvisninger til hvilken forening, de hørte til. Policerne dækkede stadig foreninger der var udmeldt af LDF. osv.  I fællesskab med bestyrelsen sendte jeg spørgsmål til Tryg om forskellige senarier af skader, vi kunne forestille os. Desværre fik vi aldrig rigtig besked på disse spørgsmål og jeg følte efterhånden, at Tryg kun betragtede os som en biting. 

Der blev foreslået bestyrelsen, at tage kontakt med et andet selskab, hvilket blev godtaget og inden for kort tid har vi skiftet alle vore forsikringer til Top Danmark.  (Lige nu er alle de nye forsikringer ikke trådt i kraft, da de gamle var tegnet for 5 års perioder).

Efter min opfattelse, er vi  i de kommende år bedre dækket/løsøreforsikret ang. vore materialer, der nu er dækket overalt i Danmark. Ikke kun på adresserne, oplyst, for opbevaring af vores materiale, som var tilfældet hos Tryg forsikring. Derudover er der blevet tegnet en arbejdsskade forsikring og Jeres medlemmer er nu forsikret under arbejde for foreningen. Alt dette til en pris der ligger væsentlig under prisen, vi tidligere har betalt hos Tryg. En forskel på over kr. 20.000 er ikke sådan at kimse af.

For at vi fremover skal være optimalt dækket, er det vigtigt, at I giver besked hvis værdien på jeres materiale mv. ændres.

Ang. arbejdet med forsikringerne, skrev jeg ud til alle foreninger om at få opdateret adresserne på opbevaringssteder. Tilbage meldingerne lod meget tilbage at hente, ikke stor interesse for dette. Efter endnu en opfordring, hvor der heller ikke skete det store, måtte jeg til at ringe rundt for at få disse oplysninger. (Jeg tænkte: Det kan ikke gå at nogle foreninger ikke er forsikret). Det er både første og sidste gang, dette vil forekomme med mig på posten. Jeg forventer, at der i det mindste kommer en tilbage melding om, at man har læst udsendte og evt. giver en besked, om udsættelse pga. kommende bestyrelsesmøder mv. 

Der bliver jævnligt udsendt orienteringsskrivelser til Jer via mail. Jeg vil i denne forbindelse opfordre til, såfremt der sker ændringer i hvem der skal modtage disse, giver besked herom til undertegnede.

 

Der er gennem året ryddet op i de forskellige webhoteller, tidligere oprettet af forskellige personer i LDF regi, som vi gennem en del år ikke har brugt, men stadig betalte for. Næsten alt vedr. hvad vi har på nettet er nu samlet hos Gigahost. Vi har en del domæner som ikke bliver brugt, men prisen for disse er så lille, at en bibeholdelse vil være på sin plads. Bl.a. har vi domænet ldf.dk, hvor vores hjemmeside ligger på. Jeg tænker at påbegynde flytning (mit job som webmaster) af Jeres e-mail adresser til dette domæne frem for ldf-net.dk. hvilket jeg mener er overflødigt. Jeg ser, mange af Jer i Jeres blade henviser til domænet ldf-net.dk, tag allerede nu at bruge domænet ldf.dk, hvilket er meget nemmere at bruge samt huske.

Derudover er der blevet ryddet op i telefonabonnementer, således at vi fremover i organisationen, kun har 2 abonnementer. Ringsalget samt Dansk Fuglehold.  

Ang. årets udstillinger, sørgede Bent Sørensen igen for, at datoerne for disse blev samlet ind. Dejligt at man samlet på et sted kan se hvor weekenden skal tilbringes. Bestilling af rosetter, udsendelse af disse samt diplomer til udstillingen, er ikke noget vi skal gå at vente på, det sørger Bent for. En stor tak skal lyde for dette arbejde.

Da jeg er en torsk til at følge med og samtidig tage referat, har Kristian ligeledes ind til nu påtaget sig dette job ved bestyrelsesmøder mv. Jeg håber, du er med på at fortsætte denne praksis, indtil jeg har rutinen. Tak for det Kristian.

Jesper Nørkjær

 

Beretning fra Ringsalget for 2017

Efter at have fået ringe fra Belgien, som desværre gav store problemer idet en del af dem blev helt blanke, ligesom materialet var for svag, så de lidt større parakitter kunne gnave ringene itu, i et par år skiftede vi tilbage til Hans Herr fra og med 2017 sæsonen. Her har der også været problemer med nogle ringe af størrelser fra 4,5 mm til 6,0 mm. Teksten på ringene er præget ind i ringene, men farven forsvandt i prægningen, så det er meget vanskellig at aflæse numrene. Det er bestemt ikke alle ringe af disse størrelser som havde dette problem og jeg har ikke hørt om problemer ved andre størrelser.  

Firmaet har fremstillet ringe siden 1888, så de ved nok hvad de har med at gøre, og kan umiddelbart ikke sige hvad der er gået galt i produktionen. Bortset fra de to år vi fik ringe fra Belgien, har de for øvrigt leveret de åbne årsringe igennem en hel del år, uden at jeg hørt, at der skulle vær problemer med dem.

Jeg håber ikke at problemet fortsætter i år, men har desværre hørt fra en som har haft problemer med 4,5 mm ringe. Han havde til gengæld ingen problemer sidste år med de 40 ringe han fik af samme størrelse.

Jeg håber som sagt at det er et enkeltstående tilfælde.

 

Der var lidt for mange ringe til 2017 på lager ved årsskiftet, hvilket bl.a. skyldes en ændring af indkøbsmønsteret fra opdrættere, sådan at en del af de ringe der førhen blev købt i maj, juni og juli nu bliver købt fra nov. til april. Jeg var så naiv at tro, at der var flere som var begyndt at ringmærke. Tendensen er for øvrigt fortsat i efteråret 2017 og her henover vinteren.

I 2017 blev der udskrevet 741 fakturaer, ligesom der har været en del henvendelser, både hvad angår dødfundne fugle, som bortfløjne fugle. Da Gråpapegøjen blev flyttet op på liste A, har der også været nogle, som skulle finde ud af, hvor den fugl de har og gerne vil sælge kommer fra. Der kommer også flere henvendelser fra nogle som har købt en tam papegøje, og gerne vil have den ”registreret”, i deres navn.

 

Salg af årsringe

Der blev solgt 27.780 årsringe til 2016 (heraf de 18.373 i 2016 og 9.417 i efterår 2015).

Der blev solgt 27.631 årsringe til 2017 (heraf de 16.136 i 2017 og 11.495 i efterår 2016). I efterår 2017 blev der solgt 12.645 årsringe til 2018

 

Øvrige ringe m.v. solgt i 2017

Åbne Aluminiumsringe:       1.450 stk

Stålringe:                              577 stk

Kunststof/Plastic:                 6.980 stk

Tænger:                                40 stk

 

Der er 5 foreninger som både sælger årsringe og andre ringe til deres medlemmer for LDF, enkelte andre foreninger har et lager af plastringe og åbne aluminiums-ringe. Der vil komme en ændring hvad angår årsringene, hvis dette salg skal fortsætte.

 

Kristian Saugbjerg Andersen 

Bladudvalgets beretning til repræsentantskabsmødet 2018

 

Dansk Fuglehold er i 2018 gået ind i sin 44. årgang, men vi har vel aldrig haft et mere besværligt år end i 2017.

I de seneste års beretninger har vi kunne notere et faldende antal abonnenter og 2017 blev desværre heller ingen undtagelse på det område. Vi har nu ca. 700 abonnenter i Danmark og små 100 abonnenter i de nordiske lande m.m.

Folks brug af de medier, der findes på nettet, er vel en årsag hertil, men der kan nok findes andre. Nu skal vi ikke finde nålen i høstakken, men kigge positivt fremad.

 

Vi havde i foråret 2017 et møde i bladudvalget, hvor alle lovede, at vi skulle kæmpe for Dansk Fuglehold, men der er fortsat et stort punkt, der ikke er tilfredsstillende.

Vi får stort set ingen artikler tilsendt og må selv kæmpe for at skaffe disse eller skrive dem. Det er selvfølgelig det, man har en redaktion til, men det ville være dejligt, hvis vi ikke til hvert eneste blad skulle kæmpe med at få materiale.

 

I august måned meddelte Henrik Olsen, at han ønskede at stoppe som redaktionssekretær med udgangen af 2017. Efterfølgende meddelte vores mangeårige ansvarshavende redaktør – Ejvind O. Pedersen – i november måned, at han ikke længere kunne afse den tid, der skal bruges hver måned.

 

Det var to væsentlige personer i redaktionen for Dansk Fuglehold, der forlod os. På den baggrund meddelte jeg, som bladudvalgsformand, LDF’s bestyrelse, at vi formentlig var nødsaget til at lukke Danske Fuglehold ned med udgangen af 2017.

 

Der blev indkaldt til et møde, hvor LDFs bestyrelse var af den overbevisning, at man ikke kunne lukke bladet ned, uden en vedtagelse på et repræsentantskabsmøde, hvilket selvfølgelig gav nogle udfordringer

 

Efter lang tids drøftelse lykkedes det, at få overtalt Henrik Olsen til at fortsætte som redaktionssekretær, såfremt der blev afgivet løfter om, at den øvrige del af redaktionen bidrog med artikelskrivning og at der blev tilknyttet en billedredaktør.  Det lykkedes at få overtalt Povl Jørgensen til at tage jobbet som billedredaktør og som redaktør for krumnæbs-stoffet.

 

På baggrund heraf – og henset til, at vi allerede var så langt fremme, at der skulle udsendes abonnentsopkrævninger for 2018 – lagde vi hovederne i blød og besluttede, at vi ville forsøge, at få lavet en årgang 44 i 2018, men at denne kun skulle består af 6 nr. I 2018 udkommer Dansk Fuglehold i de lige måneder.

Den primære årsag til at reducere antallet af blade, var de stærkt stigende portoudgifter. Vi har efterfølgende kunnet konstatere, at også andre landsdækkende blade, som f.eks. FDMs’ Motor, har reduceret antallet af udgivelser af samme årsag. Vi er i gang med at undersøge andre mulige distributionspartnere, men vi har som et afgørende krav, at vi skal være sikre på at alle blade omdeles, uanset hvor i landet man bor.

Denne fornyede, og bestyrkede, tro på fremtiden, sammenholdt med en vis tilgang af nye abonnenter i slutningen af året, gjorde, at vi gik ind i 2018 med optimisme.

 

Rent økonomisk er Dansk Fuglehold således stillet, at vi har likviditet til at udgive bladet i 1 år – men det nytter ikke, hvis der ikke er læsere.

 

Undertegnede som bladudvalgsformand, og redaktionssekretær Henrik Olsen, tog kontakt til vort trykkeri, Froms Grafisk A/S, og havde et godt og konstruktivt møde, dels med en fra direktionen og dels en ny grafiker, der er blevet ansat i firmaet 

 

Det har resulteret i, at vi har visse forhåbninger for indeværende år der også, set ud fra en økonomisk betragtning, ser forsvarligt ud, selvom vi budgetterer med et lille underskud i 2018. Det kan vi tillade os, fordi vi har en pæn kapital, men det er ikke noget, der kan fortsætte gennem en længere periode.

 

Den smalle redaktion havde i starten af januar måned i år endnu et møde, hvor beslutningen om videreførelsen af Dansk Fuglehold blev konfirmeret og alle lovede, at medvirke til dette med Henrik Olsen som redaktionssekretær og undertegnede, der som bladudvalgsformand, påtager mig jobbet som ansvarshavende redaktør – en sådan skal enhver udgivelse have.

 

Vi ser positivt på tingene, og har, synes vi selv, fået lavet et ganske flot Dansk Fuglehold nr. 1-2018 med et nyt grafisk design, som vi håber, falder i læsernes smag.

 

Dansk Fuglehold udkommer altså også i 2018, og der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at det er redaktionens og bladudvalgets ønske, at Dansk Fuglehold også i de næsten mange år, vil være et væsentligt aktiv for LDF, foreningerne og ikke mindst for vores abonnenter.

Vi kan dog komme ud for, at der falder yderligere læsere fra og at antallet bliver så lille, at det ikke er fornuftigt økonomisk grundlag, at videreføre bladet.

Men lige nu og her, da har vi et håb om, at vi, ikke mindst med foreningernes hjælp, samt vores tilstedeværelse på et socialt medie som Facebook, kan være med til at udbrede kendskabet til Dansk Fuglehold, og dermed øge antallet af abonnenter.

Hvilken forening kan tegne flest nye abonnenter i 2018?

 

Skulle vi, på et tidspunkt, komme i en situation, hvor vi i bladudvalget, i samarbejde med LDF’s bestyrelse, vurderer, at der ikke længere er grundlag for at udgive et trykt Dansk Fuglehold, så vil det være mest praktisk, hvis vi i dag kan få repræsentantskabsmødets godkendelse for, at vi kan lukke bladet ned, uden at der skal indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, for at træffe denne beslutning.

Vi vil dog love, at vi altid vil lave en årgang færdig.

Hvis vi, hvad vi selvfølgelig ikke håber, om mange år skulle komme i en situation, hvor vi overvejer at lukke det trykte blad ned, så vil vi selvfølgelig undersøge, om der vil være grundlag for, at videreføre det som et Internetbaseret blad.

 

På bladudvalgets vegne, vil jeg her rette en meget stor tak til Ejvind O. Pedersen, der gennem en lang, lang årrække har været både ansvarshavende redaktør og formand for bladudvalget. Ejvind har udført et fantastisk arbejde gennem mange år for Dansk Fuglehold – TAK FOR DET EJVIND.

 

I forbindelse med at LDF ville lukke bogsalget med udgangen af 2016, udtrykte Henrik Olsen stor interesse for, at vi i Bladudvalget kunne påtage os denne opgave. Det er selvfølgelig en stor og betydningsfuld opgave, der også kræver, at der bliver lavet økonomiske forsvarlige indkøb af bøger, der kan sælges. Samtidig, skal vi have afviklet resterne af det gamle bogsalg, som vi købte af LDF.

Vi havde dog ikke forudset, at vi ville løbe ind i en lang række praktiske og tekniske udfordringer, der betød, at vi først var klar til at lancere vores nye butik i november 2017.

 

Det har vist sig, at der er interesse for vores nye butik, og Henrik Olsen, der har opgaven med at forvalte denne, giver da også udtryk for en positiv modtagelse.

 

Dansk Fuglehold kom i januar i år på Facebook og som nævnt tidligere, så håber vi at dette tiltag kan være med til at udbrede kendskabet til bladet, og vi vil da ikke være kede af, hvis vi på denne måde også får udbredt kendskabet til vores butik. 

 

Vi udsender jævnligt nyhedsbreve til foreningerne om, hvad der sker i bladudvalget og hvilke tilbud vi har i vores butik. Vi er utroligt glade for den modtagelse disse nyhedsbreve har fået. Mange foreninger bringer dem i deres lokale blade, og vi har også indtryk af, at mange foreninger vælger at maile dem til deres medlemmer. Tak for den støtte I dermed viser os.

 

Jeg begyndte denne beretning noget pessimistisk, men 2017 var også, som det har fremgået af ovenstående, et noget turbulent år.

Forhåbentlig er vores nye optimisme også skinnet igennem i den sidste halvdel af beretningen. Vi har et solidt hold, der står bag udgivelsen af Dansk Fuglehold, og vi kan mærke, at vi har opbakning fra LDF’s bestyrelse.

Derfor har vi en ukuelig tro på fremtiden, og vi tror på at vi, sammen med foreningerne, kan vende nedgangen og at vi, når vi står her til næste år, kan konstatere, at vi er lykkedes med en fremgang i antallet af abonnenter.

Vil I hjælpe os med at runde 1000 abonnenter til næste år?

 

Jeg vil slutte med en stor tak til LDFs bestyrelse og til redaktionen på Dansk Fuglehold, samt, ikke mindst, til vores abonnenter og annoncører.

 

Med venlig hilsen

Henning Pust

Formand for bladudvalget 

Beretning fra Dommerudvalget 2017 til og med 10. februar 2018

Dommersituationen

Desværre har der været nedgang i antal af dommere, idet 2 er holdt, og nogle har valgt ikke at stå på Dommerlisten. Det er helt galt på aspirantsiden, hvor der i dag kun er en aspirant i papegøjer og en i undulater. Det har betydet, at der nu er i alt 38 aktive dommere og 2 aspiranter.

Forbruget af dommere har været ret konstant, men der er dommere, som overhovedet ikke bliver brugt til bedømmelser på udstillingerne, og der er en vis tendens til, at nogle få dommere kommer mange steder, mens andre ikke kommer ud eller kun kommer ud en eller to gange om året. 

Det er dog glædeligt, at der har været henvendelse fra to mulige aspiranter (1 i hver af de store dommergrupper) og begge fra Sjælland. De vil i løbet af foråret få tilbudt at komme op til en aspirantprøve.

Alle dommere gennemgår løbende kurser indenfor deres felt, og de store grupper afholder i alt 4 kurser årligt, hvoraf det ene er et fællesmøde efter udstillingerne. Det ene år har den ene gruppe et kursus, mens den anden gruppe så har to og omvendt året efter.

Dispensationer

I forbindelse med at få klaret alle bedømmelserne har der fra foreningernes side været søgt om dispensationer til brug af dommere udenfor den gruppe, de har en uddannelse i. Der har i 2017 været 5 ansøgninger, hvoraf kun en blev afslået, da man ønskede en person, der ikke indenfor de sidste 13 år har stået på Dommerlisten, og samtidig var der en ledig dommer i samme gruppe.

Ønskes der en dispensation, så send en mail til Dommerudvalget med en begrundelse for ansøgningen. Hele Dommerudvalget tager derefter stilling til ansøgningen. Afgørelsen sendes som en mail til den person, der har sendt ansøgningen. 

Det er kun en skriftlig dispensation, der gælder. Alle mundtlige aftaler heromkring har ingen gyldighed.

Administration af dommere

Foreningerne indbetaler hver p.t. 330 kr. til Dommerudvalget om året, og Dommerudvalget har ansvaret for at uddanne dommerne. Specialforeningerne uddanner deres egne dommere, mens Dommerudvalget står for uddannelsen af de to store grupper.

I og med dette ansvar, så skal Dommerudvalget løbende have føling med, hvad der sker rundt om i foreningerne, samt hvad der sker i det nære udland. Derfor udarbejdes for at dække dette løbende dommermaterialer, der kun er til dommerbrug.

Aftenbedømmelse

Dette er blevet anvendt hos nogle få foreninger, men dommerne er blevet enige om, at det må ikke finde sted fremover. Hertil er der to grunde.

Dommerne skal varetage fuglenes tarv, og fugle, der er blevet fanget, sat i en kasse og måske sidder der i nogle timer, bliver sluppet ud i en voliere et helt fremmed sted for fuglene, kan ikke nå at soignere sig, æde og drikke, før de skal bedømmes. Der er så ydermere uro omkring dem, mens der bedømmes, og det er det faktum, som dommerne ikke mere kan stå mål med.

Det andet er, at en dommer, der har været på arbejde hele dagen, skal afsted kort efter hjemkomsten, køre måske 100 km., dømme i 5 til 7 timer og køre hjem igen, vil være nået et punkt, hvor der kan stilles spørgsmål ved sikkerheden.

Der er udstillinger, der bliver holdt i lokaler, hvor der er åbent for købere (plantehandler, bilhandler), hvor der startes med bedømmelse om morgenen og ved butikkens åbning fortsættes bedømmelsen uden større problemer. Ofte sker der endda det, at publikum bliver interesseret, og så må foreningens folk træde til og snakke med de nysgerrige.

Ranglistning

 

Ofte bruges der en del tid på at finde ud af den præmieringsmetode, de forskellige foreninger anvender.

 

Teknisk set skal dommerne kun lave en rangliste over præmieværdige numre. Hertil findes der flere systemer, men et enkelt, som kan fremsendes samtidig med dommerkortene inden udstillingen, er vist nedenunder.

 

 

 

Anvendelse af computer

 

I dag skriver de fleste dommere bedømmelserne direkte ind på dommerkortene/ burkortene, skriver præmierne på og underskriver kortene. Så er de lige klar til at hænge op, når de er printet ud.

 

Er der ønsker om noget andet, så må foreningen og den/ de dommere, der vil bruge en anden metode, aftale det indbyrdes. Der er intet absolut krav om, at dommerne skal skrive på computer.

 

Inden udstillingen skal foreningen sende de dommerkort, der skal anvendes ved bedømmelsen.

 

Det er der to årsager til:

 

Dommeren skal finde ud af, om det tilsendte kan bruges på vedkommendes computer. Kan det ikke det, så kan foreningen evt. stille en computer til rådighed.

 

Dommeren kan forberede sig på de numre, der skal bedømmes og evt. have opmærksomhed på de eventuelle fejl, der kan være på kortene.

 

Regler for brug af dommere.

 

Der blev på generalforsamlingen i 2018 strammet lidt op på anvendelse af dommere. 

 

Således må en dommer ikke tegne kontrakt med en forening udenfor LDF, før foreningen har betalt det fastlagte gebyr.

 

En forening, der anvender en dommer til bedømmelse i en gruppe vedkommende ikke er uddannet i (kan kontrolleres på Dommerlisten), vil blive pålagt et gebyr. Dette har desværre været i stigning, og derfor skal enhver dommer, der bliver bedt om at dømme udenfor sit ”gebet”, informere foreningen, om at det kan medføre en bod. Foreningen kan da søge dispensation. Sker det alligevel ikke, så vil dommeren blive afkrævet en bod.

 

Dette skyldes, at Dommerudvalget af LDF er blevet pålagt at uddanne dommere til bedømmelse på de danske udstillinger. Derfor skal Dommerudvalget kunne stå inde for, at de dommere, som kan servicere foreningerne også har en solid baggrund for at gøre det.

 

Endelig så forventer foreningerne også, at de får noget for de penge, de betaler til dommernes uddannelse.

 

Valg på generalforsamlingen.

 

Da formanden er holdt som dommeraspirant grundet personlige forhold, så blev Bent Hansen, Helsingør valgt som ny formand.

 

Henning Pust blev valgt som forretningsfører til indstilling som sådan på kongressen.

 

Der blev på generalforsamlingen samtidig vedtaget, at 

 

1: dommerhonoraret er uændret: 750 kr.

 

2: kørselsgodtgørelse er LDFs takst, der svarer til laveste takst hos staten. For 2018 er den 1,94 kr.      pr. kørt kilometer.

 

3: bidrag til dommeruddannelsen fra foreningerne er 330 kr.

 

På vegne af Dommerudvalget

 

J. Møller Hansen, 11. februar 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSRAPPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

1. januar 2017 – 31. december 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

 

CVR DK 71 71 12 18

 

 

______________________________________________________________________________

                                                                                                                                                         

Vesterskov Bogføring v/Michael V. Kristensen

Hadstenvej 35, Lerbjerg. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 03 00 www.v-bf.dk - e-mail: info@v-bf.dk - CVR: DK 29 06 46 44

INDHOLDSFORTEGNELSE

 

Foreningsoplysninger  .................................................................................. 3

Regnskabserklæring  .................................................................................... 4

Om det udførte arbejde  ............................................................................... 5 Regnskabspraksis  ........................................................................................ 6 Resultatopgørelse  ........................................................................................ 7

Balance  ........................................................................................................ 8

Noter ............................................................................................................ 10

 

                       

FORENINGSOPLYSNINGER

 

Foreningens navn  ...............................

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

CVR nummer  .....................................

 

DK 71 71 12 18

Foreningens hjemmeside ....................

 

Foreningens bestyrelse:

www.ldf-net.dk

Formand  .............................................

Bo Pedersen

Næstformand  ......................................

Michael Martin Hansen

Bestyrelsesmedlem .............................

Erik Olsen

Bestyrelsesmedlem .............................

Dan Haun Sørensen

Bestyrelsesmedlem .............................

Peter Frendorf

                       

REGNSKABSERKLÆRING

 

Om regnskabet

Efterfølgende årsregnskab for 2017 er aflagt af bestyrelsen. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Usædvanlige forhold

Der er ikke i årets løb indtruffet forhold af usædvanlig karakter. 

 

Usikkerhed om indregning eller måling

Der er ikke usikkerhed om indregning eller de foretagne målinger i årsrapporten. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling.

 

 

Den  ___  /  ___  2018

 

 

 

 

 

 ______________________________________________ 

 

 

 

 

 ______________________________________________ 

 

 

 

 

 ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________ 

OM DET UDFØRTE ARBEJDE

 

Vi har udarbejdet bogføring og årsrapport på baggrund af det materiale, vi har modtaget fra foreningen. Eventuelt supplerende spørgsmål til foreningens bestyrelse er blevet besvaret.

 

Alle væsentlige forhold, som vi er blevet bekendt med, er medtaget i resultat- og formueopgørelse.

 

Lerbjerg den 16.02.2018

 

 

 

 

 

                                                 ________________________________

                                                        Michael Vesterskov Kristensen

                                                       VESTERSKOV BOGFØRING

 

                       

REGNSKABSPRAKSIS

 

Ændring af regnskabspraksis

Da Bladudvalget i 2017 har overtaget bogsalget påvirker årets resultat af dette fra og med 2017 Bladudvalgets egenkapital.

 

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen indeholder de med driften for året forbundne indtægter og udgifter, samt eventuelle reguleringer for tidligere år. 

 

Balancen

Varelagre opgøres til kostpriser og nedskrives i nødvendigt omfang. Likvide beholdninger optages til indestående. Gæld medregnes til nominelle værdier. 

 

Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2017 - 31. december 2017

Note

 

2017

 

2016

        1       Bladudvalget

-57.557

 

-27.295

 

        2       Dansk Fuglehold - butikken/Bogsalget

-1.944

 

-43.145

 

        3       Administrationsudvalget

137.678

 

138.868

 

        4       Ringsalget

34.395

112.572

4.364

72.792

 

5       Markedsføringsomkostninger

-3.782

 

-3.784

 

6       Repræsentation

-1.694

 

-4.769

 

7       Repræsentantskabsmøde

-17.276

 

-9.998

 

8       Øvrige møde- og rejseomkostninger

-24.477

 

-40.453

 

9       Administrationsomkostninger

-73.272

 

-87.992

 

Småanskaffelser

-4.152

 

-2.499

 

Renteindtægter

0

 

22

 

Renteudgifter

-88

-124.741

-131

-149.604

          Årets resultat                                                                    

Balance pr. 31. december 2017

Note

AKTIVER

 

2017

 

2016

 

Depositum

Bladudvalg

 

1.632

 

1.000

 

Nordjyske Bank 7444-0001 297 640

0

 

12.402

 

 

Nordjyske Bank 7444-0001 297 293

0

 

5.285

 

 

Danske Bank 3212 026 751

402.746

 

285.062

 

 

Danske Bank 0009 261 567

3.342

 

8.290

 

 

Fokus Bank Norge 800683

8.020

 

19.661

 

 

Postgirot Sverige 12 55 05-8

Administrationsudvalg

88.817

 

68.635

 

 

Nordjyske Bank 7444-0001 297 285

234.107

 

176.744

 

 

Nordjyske Bank 7444-0001 305 575

24.325

 

32.494

 

 

Nordjyske Bank 7444-0001 296 865

74.318

 

83.264

 

 

Nordjyske Bank 7444-0001 296 907

Ringsalg

9.457

 

9.457

 

 

Nordjyske Bank 7444-0001 295 743

68.782

 

16.987

 

 

Nordjyske Bank 7444-0001 306 870

Bogsalg

2.731

 

2.648

 

 

Nordjyske Bank 7444-0001 295 933

7.715

 

13.527

 

 

Nordjyske Bank 7444-0001 306 888

0

924.360

943

735.399

 

Debitorer

1.738

18.071

Jesper Møller Hansen

20.906

20.906

Carsten Christiansen

10.788

10.788

Varelager, emblemer

940

2.641

Varelager, samlebind i Bladudvalget

1.289

13.499

Varelager, ringsalget

129.565

118.940

Varelager, butikken/bogsalget

57.318

18.285

Portobeholdning, butikken/bogsalget

614

614

          AKTIVER I ALT                                                                                               

PASSIVER

 
   


Egenkapital, Bladudvalget

Egenkapital, primo

 

440.011

 

467.306

Årets resultat, Bladudvalget

 

-57.557

 

-27.295

Årets resultat, Dansk Fuglehold - butikken

 

-1.944

 

0

Egenkapital i alt, Bladudvalget

Egenkapital, Øvrige LDF

 

 

 

 

Egenkapital, primo, øvrige udvalg

 

336.864

 

386.381

Regulering, egenkapital, bogsalg

 

-12.496

 

0

Årets samlede resultat

-12.169

 

-76.812

 

Heraf Bladudvalget

57.557

 

27.295

 

Heraf Dansk Fuglehold - butikken

1.944

47.332

0

-49.517

          Egenkapital i alt, Øvrige LDF                                       

Kortfristet gæld

Forudbetalte abonnementer

266.212

19.923

Kreditorer

11.519

12.722

Pasningsvejledninger

74.363

83.308

Dusørkonto

9.452

9.452

Skyldig moms

27.394

33.863

Skyldig bogføring og regnskab

8.000

4.000

Kortfristet gæld i alt

 

 

PASSIVER I ALT

1.149.150

940.143

 

Noter til årsregnskabet for tiden 1. januar 2017 - 31. december 2017

Note

 

 

2017

 

2016

1

Bladudvalget

 

 

 

 

 

Salg i bladudvalget

294.455

 

353.699

 

 

Annonceindtægter

8.435

 

5.580

 

 

Kursdifferencer

-2.547

300.343

2

359.281

 

Aktieudbytte

0

 

1.809

 

Kursregulering

0

0

-3.800

-1.991

 

Tegningsprovision

-300

 

0

 

Trykning

-151.865

 

-151.815

 

Udsendelse af blad

-106.450

 

-129.087

 

Pakning af Dansk Fuglehold

-29.093

 

-32.119

 

Køb af artikler og billeder

0

 

-1.076

 

Abonnementer

-400

 

-400

 

Vareforbrug, samlemapper

-417

 

0

 

Porto

-7.970

 

-9.564

 

Bladudvalgsmøder

-5.408

 

-4.303

 

Kørselsgodtgørelse

-9.376

 

-5.357

 

Oprettelsesgebyr

-2.109

 

0

 

Oprettelsesgebyr, Sverige

-5.376

 

0

 

Gebyrer, Sverige

-1.333

 

-1.323

 

Gebyrer, Norge

-156

 

-150

 

Udsendelse, PBS opkrævninger

-4.495

 

-4.103

 

Nets opkrævninger m.m.

-2.633

 

0

 

Øvrige gebyrer

-8.831

 

-6.677

 

Kontorartikler

-33

 

-2.246

 

Telefon og internetforbindelser

-7.913

 

-11.347

 

Husleje, Ringsted

-13.309

 

-13.832

 

Adm.udvalgets andel af husleje

3.330

 

0

 

Adm.udvalgets andel af bladudveksling

3.950

 

0

 

Bladudvalgets andel af regnsk. assistance

-7.713

-357.900

-11.186

-384.585

 

 
   


2       Bogsalget/Dansk Fuglehold - butikken

Varesalg

6.690

 

30.179

 

Kursdifferencer

0

6.690

45

30.224

 

Varelager, primo

18.285

 

85.617

 

Regulering af varelager

999

 

0

 

Varekøb

41.789

 

377

 

Varelager, ultimo

-57.318

-3.755

-18.285

-67.709

 

Emballage

-326

 

0

 

Porto

-1.318

-1.644

-3.501

-3.501

 

Telefon og internetforbindelser

-304

 

0

 

Bogsalgslederhonorar

0

 

-2.159

 

Kørselsgodtgørelse

-2.931

-3.235

0

-2.159

 

3

Administrationsudvalget

 

 

 

 

 

Kontingenter

 

147.350

 

141.200

 

Porto

-450

 

-1.080

 

 

Telefon og internetforbindelser

-1.942

 

-1.252

 

 

Adm.udvalgets andel af husleje

-3.330

 

0

 

 

Adm.udvalgets andel af bladudveksling

-3.950

-9.672

0

-2.332

 

4

Ringsalget

 

 

 

 

 

Varesalg

 

120.531

 

108.459

 

Varelager, primo

118.940

 

142.685

 

 

Varekøb

87.957

 

71.859

 

 

Varelager, ultimo

-129.565

-77.332

-118.940

-95.604

 

Porto

-8.077

 

-6.766

 

Telefon og internetforbindelser

-727

-8.804

-1.725

-8.491

 

7

Repræsentantskabsmøde

 

 

 

Deltagerbetaling

24.752

5.160

 

Omkostninger

-42.028

-15.158

8

Øvrige møde- og rejseomkostninger

 

 

 

Kørselsgodtgørelse

-13.507

-26.164

 

Broafgifter og togbilletter

-2.519

-3.086

 

Rejsefortæring

0

-275

 

Mødeaktivitet

-5.848

-6.966

 

Bespisning ved møder

-2.603

-3.962

       
       


5       Markedsføringsomkostninger

Annoncer, hjemmeside m.m.

-389

-540

Webhosting

-1.017

-547

Abonnementer

-2.376

-2.697

 

6

Repræsentation

 

 

 

Pokaler, rosetter o. lign

-428

-2.060

 

Repræsentation

-1.266

-2.399

 

Gaver m.m.

0

-310

 

 

9       Administrationsomkostninger

          EDB inkl. licenser                                                                                                              -2.184                                                      -4.831

          Kontorartikler                                                                                                                    -1.557                                                      -3.618

          Regnskabsmæssig assistance                                                     -16.000                                                    -23.203

       
       


          Bladudvalgets andel af regnsk. assistance                                7.713                   -8.287                      11.186                -12.017

 

          Kontingenter                                                                                                                                0                                                          -820

          E-conomic licens                                                                                                               -3.798                                                                0

          Gebyrer                                                                                                                                 2.292                                                      -8.020

          Forsikringer                                                                                                                      -59.738                                                    -58.686