Generalforsamlings referat 2022

Generalforsamlings referat 2022.

Formanden bød velkommen til de ca. 20 personer der var mødt op, kaffeholdet havde dækket op så der var fin afstand til hinanden.

Formanden bad om forslag til en dirigent, der var ingen så bestyrelsen foreslog Anker Nielsen Nysted, og han sagde ja.

Dirigentens sagde den var lovligt varslet og gik direkte over til dagsorden der skulle vælges 2 stemmetællere. Thomas Ehlers og Martin Friis blev valgt.

Så gav han ordet til formanden som aflagde sin beretning, der blev sagt lidt om Corona året og de begrænsninger der havde været med det. Der blev fortalt om de 2 gange åbent voliere vi fik arrangeret og medlemmerne var gode til at bakke op om det. Det blev til et temamøde med Claus Nielsen også med et flot frem møde. Bustur til Vestsjælland med god deltagelse. Udstillingen som var flyttet til Nykøbing F. foreningernes dag som Guldborgsund kommune afholder den 2 lørdag i september er en rigtig god dag at deltage og få os vist frem. Ldf. Repræsentantskabsmøde som vi deltog i. beretningen blev godkendt.

Derefter gav han ordet til Kasseren, der startede med at sige han ikke ville stå og læse alle tallene op man kunne spørge hvis der var noget man ikke for stod, han fortalte lidt om mobilepay og hvad det kostede derfor var det hans indstilling til bestyrelsen at vi gjorde lidt lige som vil plejede, og regnskabet blev godkendt.

Forslag var der ikke nogen af så det kom vi nemt og hurtigt over.

Valg til bestyrelsen gik også glat igennem da alle modtog genvalg. Så Bo Pedersen, Tage Hansen, Martin Friis og Niels Erik Schnohr fortsætter.

Valg af suppleanter var også nemt da Gitte Korczak og Jørn Hansen modtog genvalg.

Filip Steenholdt fortsætter også som revisor.

Som revisor suppleant blev Claus Hannibal Jensen Marrebæk valgt.

Under eventuelt fortalte formanden om at kontingentet fra 2023 ville stige så det kom til at koste 300,- kr. om året for et medlemskab, 150,- kr. om året for et junior medlemskab. Der var stor forståelse blandt de fremmødte ingen kom med indvendinger, og synes det lød som en god beslutning. Formanden fortalte det var for at være lidt forud, da vi ikke kunne vide hvad det vil koste i fremtiden at trykke bladet samt at sende det ud.

Der blev snakket lidt om busturen til Bornholm som allerede var sat i gang, prisen holder hvis vi er 25 personer, der kan sagtens være flere det kræver bare en større bus og det gør færgebilletten og broen noget dyre men det må vi tage derfra.

Dirigenten takkede for god ro og orden og dermed sluttede generalforsamlingen.

Der blev solgt amerikansk lotteri og der var frø på spil.

Referent Bo Pedersen