Udstillingsregler

§.1. Udstille kan medlemmer af Fuglevennen Lolland og anmeldelse skal ske på særlige blanketter, som udleveres af bestyrelsen.
Anmeldelserne skal være tydeligt og nøjagtigt udfyldt. (helst blokbogstaver).

§.2. Udstilleren skal være ejer af det udstillede mindst 2 mdr. før udstillingen. 
(undtaget opdræt).

§.3. På bedømmelses tidspunktet er ophold i udstillingslokalet kun tilladt for bestyrelsen samt dommersekretære.
DOMMERKENDELSEN KAN IKKE ÆNDRES.

§.4. Åben klasse: Bedømmelsesklasse.
Denne klasse er for indkøbte fugle, samt overårige fugle. Her kan fugle blive bedømt og tildeles en konditionspræmie, såfremt der er fugle der er berettiget til det.

§.5. I grupperne 9-10-11 gælder også foregående års ringe, som opdræt på lige fod med årsringe, og i disse grupper skal fuglene udstilles enkeltvis.

§.6. Gruppe 3 fugle skal udstilles parvis. 1,1 m/unger bedømt som tropefugle.

§.7. Bure indleveret til udstillingen, kan afvises såfremt de ikke er rengjorte eller egnede.
Navnetræk må ikke være synligt.

§.8. Udstillede numre vil være under kyndig pleje og opsyn. Evt. skade på fugle og rekvisitter bæres af udstilleren alene. Foreningen eller udstillingsudvalget, kan ikke gøres ansvarlig.

§.9. Syge fugle skal fjernes fra udstillingen, under henstilling fra udstillingsudvalget.

§.10. Junior medlemmer kan udstille på lige fod med voksne medlemmer. Men der vil også blive lavet en børneudstilling for juniormedlemmer til det fyldte 16 år.

§.11. Ved opdræt med ammefugle, skal dette oplyses på tilmeldings blanketten.

§.12. I opdrætsklassen udfærdiger dommeren en rangliste over de præmieværdige fugle.

§.13. De udstillede numre må tidligst fjernes fra udstillingen, når denne er erklæret for lukket, dog senest ½ time efter fastsat lukketid.

§.14. Enhver udstiller må rette sig efter udstillingsudvalgets anvisninger.

§.15. Vandrerpokaler skal vindes 3 år i træk, eller 5 gange i alt, for at blive ejendom.


                                             
UDSTILLINGSUDVALGET 

 

Gruppe-indelingGr.  1. Tropefugle frøædende.                             opdræt / åbenklasse

Gr.  2. Tropefugle frugt og insektædende.            opdræt / åbenklasse

Gr.  3. Måge, Zebrafinker og Risfugle.                  opdræt / åbenklasse 

Gr.  4. Vagtler og tropeduer.                                opdræt / åbenklasse

Gr.  5. Papegøjer.                                               opdræt / åbenklasse

Gr.  6. Parakitter.                                               opdræt /åbenklasse 

Gr.  7. Dværgpapegøjer.                                     opdræt / åbenklasse

Gr.  8. Græsparakitter.                                       opdræt / åbenklasse

Gr.  9. Kanarier Figur.                                         opdræt / åbenklasse

Gr. 10. Kanarier Farve.                                        opdræt / åbenklasse

Gr. 11. Undulater.                                               opdræt / åbenklasse


Såfremt der ikke er mindst 10 udstillede numre i gruppe 1 og 2 slås grupperne sammen.

Såfremt der ikke er mindst 10 udstillede numre i gruppe 4 slås denne sammen med gruppe 1.

Såfremt der ikke er mindst 10 udstillede numre i gruppe 9 0g 10 slås grupperne sammen.

Fugle i gruppe 9-10-11 skal vær fastringet, dog undtaget i åbenklasse.

Fugle i gruppe 3 kan udstilles parvis i små bure eller 1,1 med unger,
her vil de blive bedømt sammen med gruppe 1 og 2.