Fuglevennen Lollands Kontigent

Medlemsskab af Fuglevennen Lolland.

Kontingentet udgør fra 1-1-2018 til 31-12-2018 250 kr 

Junior kontingentet er fra 1-1-2018 til 31-12-2018 125 kr

Kontingentet indbetales på foreningens konto i Lollandsbank

Senest 31-12.

Reg. Nr. 6520 Konto nummer 4159925 Husk at skrive hvem man er og hvad man betaler for.

Ønskes der stemmeret på generalforsamlingen til mere end en person skal man betale for mere end en da kontingentet ikke er et husstands kontingent.