Fuglevennen Lollands Kontigent

Medlemsskab af Fuglevennen Lolland.

Kontingentet udgør fra 1-1-2021 til 31-12-2021 250 kr 

Junior kontingentet er fra 1-1-2021 til 31-12-2021 125 kr

Kontingentet indbetales på foreningens konto i Lollandsbank

Senest 31-12. I henhold til vedtægter

Reg. Nr. 6520 Konto nummer 4159925 Husk at skrive hvem man er og hvad man betaler for.

Ønskes der stemmeret på generalforsamlingen til mere end en person skal man betale for mere end en da kontingentet ikke er et husstands kontingent.