Kommende arrangementer

 

Årets Generalforsamling FFL

 

 Onsdag den 24. Januar. 2019 kl. 19.30

Saxenhus, Sakskøbing

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetæller.
  3. Formandens beretning.
  4. Kassererens beretning.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse                                                                                      På valg Bent Petersen, John Larsen og Jan Ragowski. (Ønsker ikke genvalg).
  7. Valg af bestyrelsessuppleanter                                                                    på valg Leif Nielsen og Morten Jensen
  8. Valg af revisor. På valg Bent Byrnild.
  9. Valg af revisorsuppleant. På valg Kjeld Pabst
  10. Eventuelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen ud for denne dato

 

 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god jul samt et godt nytår.

 

 

 

Velkommen til vores hjemmeside